Slider

Commissies SDO

Geschreven door SDO administrator op . Geplaatst in Algemeen

 

Binnen SDO zijn vele commissies actief. Zij zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt. De commissieleden en hun telefoonnummers staan bovenaan deze pagina. Maar wat is de taak van deze commissies?


Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is onderdeel van het bestuur en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. In het dagelijks bestuur zitten de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.


De voorzitter leidt alle vergaderingen van het bestuur en is het “gezicht” van de vereniging. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financien van de vereniging en voor het opstellen van de jaarlijkse begroting. De secretaris ontvangt alle post, maakt de notulen tijdens de vergaderingen en houdt de ledenadministratie bij.


Het dagelijks bestuur komt in principe een keer per maand bij elkaar. Hier wordt ook de agenda voor de bestuursvergadering gemaakt.


Het bestuur

Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en de voorzitters van de belangrijkste commissies van SDO. De volgende commissies zijn hierin vertegenwoordigd:


TC (Technische Commissie)

PR en Sponsoring

Clubhuisbestuur

Het bestuur bepaalt het beleid van de vereniging, coordineert de uitvoering hiervan en houdt toezicht op de verschillende commissies. Het bestuur is dan ook de eindverantwoordelijke commissie voor alle activiteiten binnen de vereniging.


TC

De technische commissie (TC) is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de vereniging. Dit betekent dat zij verantwoordelijk is voor alles wat met het korfbal te maken heeft, zoals het senioren- en jeugdbeleid, scheidsrechters, materialen, trainers en opleidingen. Zij coordineert de uitvoering van het beleid en houdt toezicht op de verschillende commissies. In de TC zijn ook de STC en JTC vertegenwoordigd.


STC

De STC is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleid van de vereniging bij de seniorenteams van SDO. Zij is, samen met de trainers, verantwoordelijk voor de indeling van de seniorenteams en lost eventuele problemen op.

Ook de wedstrijdsecretaris senioren maakt deel uit van de STC. Zij beheert de spelerskaarten, regelt de reserves en onderhoudt contacten met de KNKV.


JTC

De JTC is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleid bij de jeugdteams van SDO. Zij is, samen met de trainers, verantwoordelijk voor de indeling van de jeugdteams. Ook ondersteunt zij de trainers op alle vlakken.

De JTC heeft haar eigen wedstrijdsecretaris, die voor de jeugdteams de spelerskaarten beheert, reserves regelt en met de KNKV contacten onderhoudt.


De PR en Sponsoring commissie

PR en Sponsoring liggen in elkaars verlengde. Daarom werken deze twee commissies nauw samen. De taak van de PR-commissie is het naar buiten uitdragen van de vereniging en haar activiteiten. Zij verzorgt de persberichten, informatieboekjes, ledenwervingscampagnes enzovoort.

Tot de taken van de Sponsoring commissie behoren het werven van fondsen, het benaderen van potentiele sponsors en het onderhouden van contacten met huidige sponsors.


Het clubhuisbestuur

Het clubhuisbestuur is verantwoordelijk voor alle activiteiten die in ons clubhuis “d’n Aanval” plaatsvinden. Daartoe behoren het regelen van het benodigde barpersoneel, de inkoop van etenswaren en dranken, het schoonmaken van het clubhuis en het beheer van het kasgeld.


De activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert, zoals het woord al zegt, allerlei activiteiten, voor de senioren zowel als voor de jeugd. Traditionele hooggewaardeerde festiviteiten zijn de discoavonden, het Sinterklaasfeest, de playbackshows, het carnaval, het uitgebreide heerlijke gezamelijke kerstdiner en nog veel meer. Ook de commissies voor de diverse jeugdkampen vallen onder de verantwoordelijkheid van de activiteitencommissie.


De Jeu de Boulesclub

SDO beschikt sinds enige tijd over een Jeu de Boulesclub. Deze speelt haar partijen op donderdagavond op ons SDO terrein aan de Rapportstraat. Bij slecht weer en in de winter speelt men in het clubhuis koersbal.


Kaartavonden

Iedere dinsdagavond organiseert SDO in haar clubhuis “d’n Aanval” haar wekelijks terugkerende rik-avonden. Deze beginnen om 19.30 uur en zijn voor een ieder toegankelijk.


Onze Gabbers van het G-korfbal

SDO heeft ook een Gabberteam: een team van verstandelijk gehandicapten tot ongeveer 25 jaar. Zij trainen een keer in de week en spelen een aantal malen per jaar een competitie-driekamp. Daarnaast doen zij mee aan verschillende toernooien. Zij worden ook bij alle activiteiten van SDO betrokken.


Het Gabberteam is in 1996 opgericht en was daarmee het eerste G-korfbalteam in het zuiden van Nederland.