HomeKangoeroeklup

Spelen en bewegen bij jonge kinderen

Behalve leuk, is spelenderwijs leren bewegen ook belangrijk voor jonge kinderen. Voor hun motoriek (coördinatie) en zelfvertrouwen. Maar een kind ontwikkelt zich ook op sociaal-emotioneel gebied.

Samen sporten zorgt er voor dat je kind lekkerder in zijn of haar vel zit, makkelijker sociaal contact maakt en weerbaar(der) wordt!

Lijkt dit je leuk en wil je eens komen kijken?

De Kangoeroeklup traint op elke zaterdagochtend van 10:00 uur – 11:00 uur.
De Kangoeroes worden ongeveer een kwartier voor aanvang verwacht.

In november t/m maart wordt er binnen in een (gym)zaal getraind (de locatie daarvan wordt tijdig kenbaar gemaakt) en in de maanden april t/m juni en september/oktober op de korfbalvelden van korfbalvereniging SDO aan de Rapportstraat in Veldhoven.

Zij hebben affiniteit en voldoende achtergrond met jonge kinderen en met bewegen.

Tevens zijn zij allemaal in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Behalve deze training mogen de kangoeroes ook deelnemen aan andere leuke activiteiten die SDO korfbal organiseert, zoals bijvoorbeeld een Vossenjacht, bingomiddag of een spetterend ‘mini-disco’ feest.

De trainingen worden verzorgd door sportvrijwilligers van korfbalvereniging SDO.

Wat zijn de kosten?

Voor 10 euro per maand mag je elke zaterdagochtend komen spelen én krijg je een gratis Kangoeroeklup t-shirt van ons.

In het kort

 • Iedere zaterdagochtend spelletjes doen samen met andere kleuters
 • Spelletjes zijn gericht op plezier en ontwikkelen van vaardigheden
 • Kleuters leren omgaan met regels en leren hun aandacht vast te houden
 • De trainingen zijn het hele jaar door en vanaf 4 jaar mag je kind al meedoen!
 • In het voor- en najaar lekker buiten, in de winter binnen.
 • 3 gratis proeftrainingen

Meer weten?

Heb je nog vragen? Mail ons.

De kangoeroes hopen op meer vriendjes en vriendinnetjes, dus twijfel niet en kom gezellig een keertje kijken!

Kangoeroeklup t-shirt van ons.

De beste indruk krijg je natuurlijk door je kind gewoon een keertje mee te laten doen. Is hij of zij 4, 5 of 6 jaar en wil hij/zij graag mee komen spelen en sporten? Kom eens langs, je kind mag 3x vrijblijvend komen trainen. Uiteraard mag je als ouder gewoon blijven kijken. Onze kantine is tijdens de buitentrainingen gewoon geopend!

Wat heb je nodig?

Voor de trainingen is het fijn als je kleding aan hebt waarin je je goed kan bewegen. Tijdens het buitenseizoen kun je ook een beetje vies worden dus doe niet je beste kleren aan. Ook is het belangrijk dat je schoenen hebt waarmee je goed kunt rennen.

Mocht je besluiten lid te worden, ontvang je het gratis kangoeroeklup t-shirt. Tijdens de training hebben we ook een pauze waarbij we samen een glaasje ranja drinken.

Young children – Playing and moving

Besides having fun, learning to move through play is also important for young children. For their motor skills (coordination) and self-confidence. But a child also develops in a social-emotional area.

Exercising together ensures that your child feels better, makes social contact more easily and becomes (more) resilient!

Do you like this and would you like to come and have a look?

The Kangaroo Club trains every Saturday morning from 10:00 am to 11:00 am.
The Kangaroos are expected about fifteen minutes before the start.

From November to March, training takes place indoors in a (gym) hall (the location will be announced in good time) and in the months of April to June and September/October on the korfball fields of korfball club SDO on Rapportstraat in Veldhoven.

They have an affinity and sufficient background with young children and exercise.

They are also all in possession of a Certificate of Good Conduct (VOG).

In addition to this training, the kangaroos can also participate in other fun activities that SDO korfball organizes, such as a Fox Hunt, bingo afternoon or a fantastic ‘mini-disco’ party.

The training is provided by sports volunteers from the SDO korfbal association.

What are the costs?

For 10 euros per month you can come and play every Saturday morning and you will receive a free Kangaroo Club t-shirt from us.

In brief

 • Playing games every Saturday morning with other toddlers
 • Games are aimed at fun and developing skills
 • Preschoolers learn to deal with rules and learn to maintain their attention
 • The training sessions take place all year round and your child can participate from the age of 4!
 • Enjoy outdoors in spring and autumn, indoors in winter.
 • 3 free trial training sessions

Want to receive more info?

Do you have any questions? Mail us.

The kangaroos hope for more friends, so don’t hesitate and come and have a look!

You receive a kangaroo club t-shirt from us.

Of course, you get the best impression by simply letting your child participate. Is he or she 4, 5 or 6 years old and would he/she like to come and play and do sports? Come visit, your child can come and train 3 times without obligation. Of course, as a parent you can just keep watching. Our canteen is open as usual during outdoor training!

What do you need?

For training it is nice to wear clothing in which you can move easily. During the off season you can also get a bit dirty so don’t wear your best clothes. It is also important that you have shoes that allow you to run well.

If you decide to become a member, you will receive the free kangaroo club t-shirt. During the training we also have a break where we drink a glass of lemonade together.

WIL JE OOK LID WORDEN VAN SDO?

Over ons

Sportvereniging SDO is opgericht in 1946 in Veldhoven

Recente berichten / Recent posts

© 2021 Copyright SDO Korbal Veldhoven. Alle rechten voorbehouden