AlgemeenKangoeroe club

31 juli 2021

De eerste stappen

Als je erover denkt om lid te worden van SDO, mag je eerst een tijdje mee trainen met een bepaald team om te kijken of het korfballen je wel bevalt.

Je vult dan een inschrijfformulier in dat ingeleverd moet worden bij de ledenadministratie. Dit formulier kun je op de website vinden onder Meer info – Formulieren en ligt in de kantine bij het SDO veld. Daarnaast moet je contact opnemen met de wedstrijdsecretaresse. Die kan je dan vertellen bij welke ploeg je kunt trainen.

Hoe wordt je lid van SDO

Als je besluit lid te worden van SDO, kan je jezelf definitief aanmelden bij het secretariaat. Je levert dan een inschrijvingsformulier en een digitale pasfoto in en je gaat ook contributie betalen. SDO gaat dan kijken waar je kunt gaan spelen. Het is mogelijk dat je in een ander team komt dat waar je hebt getraind.

Onze contributies
Als je lid wordt van SDO moet je contributie betalen. Je kunt SDO machtigen om de contributie maandelijks af te schrijven. Hiervoor hebben de penningmeester en het secretariaat speciale machtigingsformulieren. De contributie bedraagt per maand/incassoronde (10 rondes per jaar):

Leeftijdsgroep / overige Maandbedrag  Incasso
5 t/m 17 jaar & G-Korfbal € 18,41 € 22,09
>18 jaar € 24,68 € 29,62
Gezinscontributie € 50,64 € 60,77
Algemeen (jeugd) lid € 10,00
Korting 65+ €  5,00
Sport en spel €15,00 per 10 trainingen

Bij het niet tijdig betalen van de contributie, ontvangt u een herinnering. Bij een tweede herinnering wordt een boete van € 4,50 per niet betaalde maand opgelegd en bij een derde herinnering € 9,00 per niet betaalde maand. Bij een vierde herinnering volgt een schorsing. Een en ander conform het huishoudelijk reglement dd 21.06.2007.

Als je eenmaal lid bent bij SDO

Als je lid wordt van SDO krijg je daar veel voor terug. Het betekent echter niet dat je kunt komen en gaan wanneer je wilt. SDO verwacht dat je elke week komt trainen en ook bijvoorbeeld bij andere ploegen reserve bent. Maar SDO biedt meer dan sporten alleen. De club organiseert tal van activiteiten voor haar leden. En daar moet je soms wat voor terug doen. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het goed gaat met de vereniging. Dit betekent dat je af en toe zult moeten helpen met de activiteiten die binnen SDO plaatsvinden. En dat kan ook heel leuk zijn!

Je lidmaatschap opzeggen

Als je jouw lidmaatschap bij SDO wilt beëindigen, dien je tijdig op te zeggen in verband met de bijdrage die SDO aan het KNKV moet afdragen. Je opzegging moet voor 1 juni bij ons binnen zijn. Als je dit later doet, moet je tot het einde van het lopende jaar contributie betalen (dus tot 1 juni van het daaropvolgende jaar). Opzeggen moet je altijd schriftelijk doen bij de ledenadministratie.

De statuten van SDO

Zoals iedere vereniging heeft ook SDO statuten en een huishoudelijk reglement.

Privacy Policy

In de privacy policy kunt u teruglezen hoe SDO met uw persoonsgegevens omgaat. SDO heeft ook een Privacy coördinator. Check hiervoor de contactpersonen.

WIL JE OOK LID WORDEN VAN SDO?

Over ons

Sportvereniging SDO is opgericht in 1946 in Veldhoven

Recente berichten / Recent posts

© 2021 Copyright SDO Korbal Veldhoven. Alle rechten voorbehouden