HomeContactVertrouwenspersoon

Wat is de Vertrouwenspersoon (VP)

De Vertrouwenspersoon is binnen de korfbalvereniging of het KNKV het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Vertrouwenspersonen fungeren in de anonimiteit als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag.

Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De VP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

Waar veel mensen bij elkaar komen, ontstaan wel eens problemen. Veel van die problemen zijn met een goed gesprek tussen de betrokkenen op te lossen. Problemen tussen spelers onderling, tussen spelers en hun coach horen op een sportieve manier met elkaar te worden uitgesproken.

Soms zitten problemen of gevoelens dieper. Ook is het mogelijk dat je je zorgen maakt om iemand of een situatie. Als je het moeilijk vindt daarover te praten met familie, vrienden, teamgenoten, trainers of bestuursleden, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Hoe kan de vertrouwenspersoon je helpen?

Het vertrouwen in elkaar is er niet of er is angst om over het probleem te praten. Problemen kunnen over jezelf gaan maar het kan ook zijn dat jij je zorgen maakt over iemand anders. De vertrouwenspersoon kan je dan misschien helpen. Deze wil altijd naar je luisteren en samen met jou een manier proberen te vinden om het probleem op te lossen. Vertrouwenspersonen zullen nooit over jou en jouw verzoek met anderen praten als je dat zelf niet wilt. Bij SDO moet jij je veilig kunnen voelen!

Het is wel eens moeilijk om te bepalen wat nou wel en wat niet normaal is. Wat zeker niet normaal is zijn bijvoorbeeld de volgende zaken:

 • Discriminatie en Pesten
 • Agressie en geweld
 • Machtsmisbruik
 • Ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie
 • Diefstal en Wetsovertredingen
 • Drugsgebruik op het korfbalterrein

Wat zijn de taken?

 • Aanspreekpunt voor leden van of andere betrokkenen bij de vereniging, die met ongewenst gedrag binnen de vereniging wordt geconfronteerd.
 • De persoon/personen in kwestie bijstaan door goed te luisteren, te informeren en te adviseren.
 • De persoon/personen in kwestie, voor zover nodig en gewenst, te verwijzen en/of te begeleiden naar gespecialiseerde hulpinstanties of een vertrouwenspersoon van het KNKV of het NOC/NSF.
 • Op verzoek van de klager te bemiddelen.
 • Het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren, gericht op het voorkomen van ongewenst handelen en het mogelijk ontstaan van ongewenste situaties.

Vertrouwenspersoon

Naast deze VP is er ook bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule vertrouwenspersonen die begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde als aan het verenigingsbestuur. Zeker bij de zwaardere incidenten is het inschakelen van de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk.

De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de vertrouwenscontactpersonen van het KNKV.

Vertrouwelijkheid en verslaglegging

Alle zaken die bij de vertrouwenspersoon worden aangekaart worden in principe vertrouwelijk behandeld. Er worden alleen derden (waaronder het bestuur) ingelicht over zaken, wanneer de betrokkene(n) hiervoor duidelijk toestemming geven.

De vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk maar valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van SDO. De vertrouwenspersoon brengt in de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering een geanonimiseerd verslag uit aan het bestuur.

Hoe kom je in contact met de vertrouwenspersoon van SDO?

De vertrouwenspersoon binnen SDO is Floor Dijk. Via onderstaande link kun je contact met de vertrouwenspersoon opnemen.

Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.

Maar, ook wanneer jouw probleem een andere is dan in bovenstaand rijtje staat vermeld,
is er de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon te benaderen.

Geen enkel probleem is het niet waard om opgelost te worden: de vertrouwenspersoon wil graag proberen hieraan een bijdrage te leveren.

Gedragscode

SDO Korfbal wil eraan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen korfballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de korfbalsport vinden we belangrijk. We willen actief werken aan de bewustwording bij spelers, coaches, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak.

Het veld, de zaal en het clubhuis

moeten een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen korfballen en samenzijn. SDO korfbal heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit.

Met name de trainers, coaches en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie.

De volledige gedragscode is te lezen via deze link

WIL JE OOK LID WORDEN VAN SDO?

Over ons

Sportvereniging SDO is opgericht in 1946 in Veldhoven

Recente berichten / Recent posts

© 2021 Copyright SDO Korbal Veldhoven. Alle rechten voorbehouden