Slider

Auteur Archief

Commissies SDO

Geschreven door SDO administrator op . Geplaatst in Algemeen

 

Binnen SDO zijn vele commissies actief. Zij zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt. De commissieleden en hun telefoonnummers staan bovenaan deze pagina. Maar wat is de taak van deze commissies?


Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is onderdeel van het bestuur en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. In het dagelijks bestuur zitten de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.


De voorzitter leidt alle vergaderingen van het bestuur en is het “gezicht” van de vereniging. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financien van de vereniging en voor het opstellen van de jaarlijkse begroting. De secretaris ontvangt alle post, maakt de notulen tijdens de vergaderingen en houdt de ledenadministratie bij.


Het dagelijks bestuur komt in principe een keer per maand bij elkaar. Hier wordt ook de agenda voor de bestuursvergadering gemaakt.


Het bestuur

Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en de voorzitters van de belangrijkste commissies van SDO. De volgende commissies zijn hierin vertegenwoordigd:


TC (Technische Commissie)

PR en Sponsoring

Clubhuisbestuur

Het bestuur bepaalt het beleid van de vereniging, coordineert de uitvoering hiervan en houdt toezicht op de verschillende commissies. Het bestuur is dan ook de eindverantwoordelijke commissie voor alle activiteiten binnen de vereniging.


TC

De technische commissie (TC) is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de vereniging. Dit betekent dat zij verantwoordelijk is voor alles wat met het korfbal te maken heeft, zoals het senioren- en jeugdbeleid, scheidsrechters, materialen, trainers en opleidingen. Zij coordineert de uitvoering van het beleid en houdt toezicht op de verschillende commissies. In de TC zijn ook de STC en JTC vertegenwoordigd.


STC

De STC is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleid van de vereniging bij de seniorenteams van SDO. Zij is, samen met de trainers, verantwoordelijk voor de indeling van de seniorenteams en lost eventuele problemen op.

Ook de wedstrijdsecretaris senioren maakt deel uit van de STC. Zij beheert de spelerskaarten, regelt de reserves en onderhoudt contacten met de KNKV.


JTC

De JTC is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleid bij de jeugdteams van SDO. Zij is, samen met de trainers, verantwoordelijk voor de indeling van de jeugdteams. Ook ondersteunt zij de trainers op alle vlakken.

De JTC heeft haar eigen wedstrijdsecretaris, die voor de jeugdteams de spelerskaarten beheert, reserves regelt en met de KNKV contacten onderhoudt.


De PR en Sponsoring commissie

PR en Sponsoring liggen in elkaars verlengde. Daarom werken deze twee commissies nauw samen. De taak van de PR-commissie is het naar buiten uitdragen van de vereniging en haar activiteiten. Zij verzorgt de persberichten, informatieboekjes, ledenwervingscampagnes enzovoort.

Tot de taken van de Sponsoring commissie behoren het werven van fondsen, het benaderen van potentiele sponsors en het onderhouden van contacten met huidige sponsors.


Het clubhuisbestuur

Het clubhuisbestuur is verantwoordelijk voor alle activiteiten die in ons clubhuis “d’n Aanval” plaatsvinden. Daartoe behoren het regelen van het benodigde barpersoneel, de inkoop van etenswaren en dranken, het schoonmaken van het clubhuis en het beheer van het kasgeld.


De activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert, zoals het woord al zegt, allerlei activiteiten, voor de senioren zowel als voor de jeugd. Traditionele hooggewaardeerde festiviteiten zijn de discoavonden, het Sinterklaasfeest, de playbackshows, het carnaval, het uitgebreide heerlijke gezamelijke kerstdiner en nog veel meer. Ook de commissies voor de diverse jeugdkampen vallen onder de verantwoordelijkheid van de activiteitencommissie.


De Jeu de Boulesclub

SDO beschikt sinds enige tijd over een Jeu de Boulesclub. Deze speelt haar partijen op donderdagavond op ons SDO terrein aan de Rapportstraat. Bij slecht weer en in de winter speelt men in het clubhuis koersbal.


Kaartavonden

Iedere dinsdagavond organiseert SDO in haar clubhuis “d’n Aanval” haar wekelijks terugkerende rik-avonden. Deze beginnen om 19.30 uur en zijn voor een ieder toegankelijk.


Onze Gabbers van het G-korfbal

SDO heeft ook een Gabberteam: een team van verstandelijk gehandicapten tot ongeveer 25 jaar. Zij trainen een keer in de week en spelen een aantal malen per jaar een competitie-driekamp. Daarnaast doen zij mee aan verschillende toernooien. Zij worden ook bij alle activiteiten van SDO betrokken.


Het Gabberteam is in 1996 opgericht en was daarmee het eerste G-korfbalteam in het zuiden van Nederland.

 

 

Ik wil lid worden van de Crew van SDO

Geschreven door SDO administrator op . Geplaatst in Algemeen

De eerste stappen

Als je erover denkt om lid te worden van SDO, mag je eerst een tijdje mee trainen met een bepaald team om te kijken of het korfballen je wel bevalt.

Je vult dan een inschrijfformulier in dat ingeleverd moet worden bij de ledenadministratie. Dit formulier kun je op de website vinden onder Meer info – Formulieren en ligt in de kantine bij het SDO veld. Daarnaast moet je contact opnemen met de wedstrijdsecretaresse. Die kan je dan vertellen bij welke ploeg je kunt trainen.

Hoe wordt je lid van SDO
Als je besluit lid te worden van SDO, kan je jezelf definitief aanmelden bij het secretariaat. Je levert dan een inschrijvingsformulier en een digitale pasfoto in en je gaat ook contributie betalen. SDO gaat dan kijken waar je kunt gaan spelen. Het is mogelijk dat je in een ander team komt dat waar je hebt getraind.

Onze contributies
Als je lid wordt van SDO moet je contributie betalen. Je kunt SDO machtigen om de contributie maandelijks af te schrijven. Hiervoor hebben de penningmeester en het secretariaat speciale machtigingsformulieren. De contributie bedraagt per maand/incassoronde (10 rondes per jaar): 

Leeftijdsgroep / overige Maandbedrag  Incasso
5 t/m 17 jaar & G-Korfbal € 18,41 € 22,09
>18 jaar € 24,68 € 29,62
Gezinscontributie € 50,64 € 60,77
Algemeen (jeugd) lid   € 10,00
Korting 65+   €  5,00
Sport en spel   €15,00 per 10 trainingen

Bij het niet tijdig betalen van de contributie, ontvangt u een herinnering. Bij een tweede herinnering wordt een boete van € 4,50 per niet betaalde maand opgelegd en bij een derde herinnering € 9,00 per niet betaalde maand. Bij een vierde herinnering volgt een schorsing. Een en ander conform het huishoudelijk reglement dd 21.06.2007.

Als je eenmaal lid bent bij SDO
Als je lid wordt van SDO krijg je daar veel voor terug. Het betekent echter niet dat je kunt komen en gaan wanneer je wilt. SDO verwacht dat je elke week komt trainen en ook bijvoorbeeld bij andere ploegen reserve bent. Maar SDO biedt meer dan sporten alleen. De club organiseert tal van activiteiten voor haar leden. En daar moet je soms wat voor terug doen. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het goed gaat met de vereniging. Dit betekent dat je af en toe zult moeten helpen met de activiteiten die binnen SDO plaatsvinden. En dat kan ook heel leuk zijn!

Je lidmaatschap opzeggen
Als je jouw lidmaatschap bij SDO wilt beëindigen, dien je tijdig op te zeggen in verband met de bijdrage die SDO aan het KNKV moet afdragen. Je opzegging moet voor 1 juni bij ons binnen zijn. Als je dit later doet, moet je tot het einde van het lopende jaar contributie betalen (dus tot 1 juni van het daaropvolgende jaar). Opzeggen moet je altijd schriftelijk doen bij de ledenadministratie.

De statuten van SDO
Zoals iedere vereniging heeft ook SDO statuten en een huishoudelijk reglement.

Privacy Policy
In de privacy policy kunt u teruglezen hoe SDO met uw persoonsgegevens omgaat. SDO heeft ook een Privacy coördinator. Check hiervoor de contactpersonen.

Wedstrijden

Geschreven door SDO administrator op . Geplaatst in Algemeen

De wedstrijden

Je spelerskaart

Anno 2017 zit je spelerskaart in Sportlink opgeslagen. Deze digitale variant wordt gebruikt door je coach om je in de opstelling te plaatsen voor wedstrijden. Hierbij is een pasfoto opgeslagen die je moet inleveren bij aanmelden van je lidmaatschap. De ledenadministrateur zorgt er dan voor dat je foto beschikbaar komt in Sportlink (al dan niet geblokkeerd indien gewenst vanuit privacy overwegingen).

Leeftijdsgroepen

De korfbalbond hanteert verschillende leeftijdsgroepen. Bij het indelen van de competitieteams moet SDO rekening houden met de leeftijden van de spelers en de gemiddelde leeftijd van een team. De verschillende leeftijdsgroepen zijn:

• Welpen – 4 tot 7 jaar

• Pupillen – 7 tot 12 jaar

• Aspiranten – 12 tot 15 jaar

• Junioren – 15 tot 18 jaar

• Senioren – vanaf 18 jaar

De welpen, pupillen, aspiranten en juniorenteams spelen op zaterdag. De senioren spelen meestal op zondag

Het afmelden voor een wedstrijd

Korfbal is een teamsport en daarom heeft een ieder zijn/haar verantwoordelijkheid tegenover het team. Zeg daarom niet te snel af voor een wedstrijd, maar kijk eerst eens of je niet iets kunt regelen. Als je toch onverhoopt niet kunt, zeg dit dan ten minste een week van te voren tegen je coach. Meld je ook minimaal een week van te voren af bij onze wedstrijdsecretaris, zodat die kan zorgen voor een vervanger.

Thuiswedstrijden

Tijdens de zaalcompetitie is de sporthal “De Atalanta” de thuishal van SDO. Ook worden er wel eens wedstrijden gespeeld in sporthal “Den Ekkerman” of sporthal “De Kempen Campus”. Dat staat dan altijd vermeld in de Sportlink App en de website van de KNKV

Bij thuiswedstrijden moet je tijdig voor aanvang van de wedstrijd op ons veld aan de Rapportstraat of in de zaal zijn (dit gaat in overleg met de coach). Gedurende de veldcompetitie moet je met je team een veld uitleggen als je niet op het kunstgras speelt en dit na afloop van de wedstrijd natuurlijk ook weer opruimen. Net zoals bij een training moet je vooraf goed warmlopen en na afloop van de wedstrijd een goede cooling-down doen.

Uitwedstrijden

Bij een uitwedstrijd vertrek je vanaf ons clubhuis aan de Rapportstraat. Aan het begin van elke competitie krijg je een rijschema van je coach waarop staat wanneer je ouders voor vervoer naar het veld of de hal van de tegenstanders moeten zorgen. Indien zij niet kunnen rijden, moeten ze zelf voor vervanging zorgen of proberen te ruilen. Ook moet je dit even doorgeven aan de coach, zodat die weet wie er rijden. Veel al gaat die via een team Whatsapp groep

Reserves

Geen enkel team vindt het leuk om incompleet te moeten spelen. Daarom zijn reserves erg belangrijk. Op de bank zitten bij een ander team hoort er nu eenmaal bij, bij het beoefenen van een teamsport. Bovendien kun je er veel van leren. Aarzel dan ook niet wanneer iemand je vraagt om reserve te zijn!

Materialen

Geschreven door SDO administrator op . Geplaatst in Algemeen

Om te kunnen trainen en spelen heb je natuurlijk materiaal zoals ballen, palen en korven nodig. Ga hiermee zorgvuldig om want materiaal kost de club veel geld. Berg alles weer goed op na elke training of wedstrijd. En wees voorzichtig! De palen zijn zwaar en de punten zijn scherp.

Ballen zijn erg duur en absoluut niet geschikt om mee te voetballen. Doe dat dan ook niet. Wil je toch ravotten met een bal, pak dan een hele oude.

Belangrijke adres gegevens

Geschreven door SDO administrator op . Geplaatst in Algemeen

Hieronder vind u een lijst met contactpersonen die u kunt benaderen voor uw specifieke vraag. Staat uw contactpersoon er niet bij kunt u altijd een mail sturen naar secretariaat@sdo-korfbal.nl. De secretaris zorgt er dan voor dat uw vraag op de goede plek terecht komt. 2

Het algemene adres waar we bereikbaar zijn is:

Clubhuis “d’n Aanval”

Rapportstraat 70

5504 BR VELDHOVEN

tel: 040-2537692 

HET BESTUUR      
Voorzitter Joeri Bosch voorzitter@sdo-korfbal.nl 06-47566240
Secretaris Hanneke van der Heijden secretariaat@sdo-korfbal.nl 040-8452042
Penningmeester Rob van der Meulen penningmeester@sdo-korfbal.nl 06-15053714
Technische commissie (TC) Sander Kater tc@sdo-korfbal.nl 06-17452036
Facilitaire zaken René du Floo fz@sdo-korfbal.nl 06-21154310
       
OVERIGE CONTACTPERSONEN      
Ledenadministratie/Sportlink Danny van Vugt ledenadministratie@sdo-korfbal.nl 040-2531642 
Voorzitter STC Thomas van Kempen stc@sdo-korfbal.nl 06-50888133
Voorzitter JTC Irma Meijer jtc@sdo-korfbal.nl 06-18333717
Wedstrijdsecretariaat Senioren Denise de Lignie wedsecsenioren@sdo-korfbal.nl  
Wedstrijdsecretariaat Jeugd Dorien Giroldi wedsecjeugd@sdo-korfbal.nl  
Arbitrage Martijn Kemperman scheids@sdo-korfbal.nl 06-12190108
Scheidsrechtercoördinator Martijn Kemperman a.i. scheids@sdo-korfbal.nl 06-12190108
Toernooicommissie Jeroen Haneveer toernooicommissie@sdo-korfbal.nl 06-52489861
Zaalcommissaris Roel Adriaans toc@sdo-korfbal.nl 06-30409218
G-korfbal Jaap Praagman gabbers@sdo-korfbal.nl  
Ledenwerving Linda de Jonge ledenwerving@sdo-korfbal.nl 06-24564484
Contactpersoon PR / Media Joeri Bosch a.i. pr@sdo-korfbal.nl 06-47566240
Contactpersoon Sponsoring Hein Clowting sponsoring@sdo-korfbal.nl 06-21711998
Activiteitencommissie Helma Ammerlaan actcie@sdo-korfbal.nl 06-49882393
Jeu de Boules Joop Alferink   040-2536094
Aanhanger verhuur Jo Stöver   040-2538509
Verkoop SDO shirts Sporthuis Olympia Dorpstraat 163 040-2533437
Redactie SDO-er Joeri Bosch sdo.redactie@yahoo.com 06-47566240
Redactie SDO Website Hein van Laanen webredactie@sdo-korfbal.nl  

SDO sportkleding

Geschreven door SDO administrator op . Geplaatst in Laatste nieuws

Zoals bij elke sport, is ook bij korfbal speciale sportkleding en sportschoenen noodzakelijk. Dit hoofdstuk vertelt je wat je allemaal nodig hebt en waar je op moet letten.

Ons SDO-tenue
SDO speelt in een groen shirt met SDO logo opdruk en met een zwarte broek of rok.

Je kunt het shirt kopen bij:
Sporthuis Olympia
Dorpstraat 163, 5504 HE Veldhoven
040-2533437

Sponsorkleding
Sommige ploegen van SDO krijgen kleding die beschikbaar is gesteld door een sponsor. Het is belangrijk dat je zorgvuldig hiermee omgaat. Hou je kleding netjes en gebruik deze alleen tijdens de wedstrijden. Het is niet de bedoeling dat je in je vrije tijd of tijdens de training de gesponsorde kleding draagt. Dit omdat SDO een bepaalde verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de sponsor.

Bij schade aan de kleding of verlies hiervan ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten. Hiervoor bestaat bij SDO een regeling. Je kunt deze navragen bij de penningmeester.

Je schoeisel
Om blessures te voorkomen, is het heel erg belangrijk dat je goede schoenen draagt. Buiten wordt gespeeld op voetbalschoenen met vaste noppen. Aangezien er steeds meer tegenstanders op kunstgras spelen wordt geadviseerd om ook een paar kunstgras schoenen te hebben. Er zijn ook veldschoenen die voor beide ondergronden geschikt zijn.

In de zaal moet je stevige zaalschoenen dragen. Let er op dat de zolen van deze schoenen niet mogen afgeven op de vloer. Laat je dan ook goed adviseren in de winkel. Bij SDO is het niet toegestaan om op balletschoentjes of gympen te spelen, omdat deze onvoldoende steun geven aan je enkels.

Zorg dat je je schoenen goed onderhoudt. Maak je veldschoenen op tijd schoon, zeker als je ze een tijd niet gebruikt. Klop ze na elke training of wedstrijd goed uit.

Je verdere kleding, sierraden
Het is belangrijk dat je jezelf goed aankleedt tijdens de trainingen. Zorg buiten voor een warm trainingspak en neem bij slecht weer een regenjas op windjack mee. Maar zorg ook in de zaal bij wedstrijden voor een goed trainingspak. Als je reserve bent, zul je namelijk ook goed warm moeten blijven.

Om blessures en verwondingen te voorkomen mag je geen sieraden zoals kettingen, horloges, ringen, oorbellen en armbandjes dragen tijdens trainingen en wedstrijden. Laat je sieraden zoveel mogelijk thuis of berg ze goed op, zodat je ze niet kunt verliezen. Let er op dat je na elke wedstrijd of training al je spullen mee naar huis neemt!

Je sporttas
Laat je sporttas niet rondslingeren. Laat hem niet in het kleedlokaal achter. Tijdens de veldcompetitie kun je je tas in de kantine in het tassenrek zetten. Gedurende de zaalcompetitie kun je de tas meenemen in de zaal. Hierdoor maak je het risico van verlies of diefstal een stuk kleiner.

Gevonden voorwerpen
Wanneer je toch iets bent verloren in het clubhuis van SDO, kun je aan het barpersoneel vragen naar de gevonden voorwerpen. Alle gevonden voorwerpen worden bewaard in een speciale kist.

Bij verlies in de zaal kun je terecht bij de zaalwacht. Als je iets verloren bent bij een andere vereniging, kun je bij onze wedstrijdsecretaresse hiervan het telefoonnummer opvragen.

SDO Veldhoven

Geschreven door SDO administrator op . Geplaatst in Algemeen

Korfbalvereniging SDO

De korfbalvereniging SDO werd in 1946 opgericht. Momenteel telt de vereniging zo’n 300 leden en is daarmee een van de grootste verenigingen in het zuiden.

Prestatie neemt bij SDO een belangrijke plaats in en SDO probeert met behulp van professionele begeleiding en veel enthousiasme, de leden zo goed mogelijk op te leiden. SDO staat dan ook voor Sterk Door Oefening!

Echter bij SDO draait het niet alleen om presteren. Ook de gezelligheid neemt een prominente plaats in binnen de visie van SDO. Zij staat dan ook bekend om de vele activiteiten die ze organiseert. Deze activiteiten lopen uiteen van kampen voor de jeugd, toernooien, kerstdiner tot feestavonden, enzovoort. Kortom SDO is een vereniging die niet stil zit!

Wat is Korfbal voor een sport?

Geschreven door SDO administrator op . Geplaatst in Algemeen

Korfbal

De korfbalsport heeft van oudsher te kampen met veel vooroordelen. Maar wanneer mensen deze sport beter leren kennen, worden ze vaak juist heel enthousiast. Om de korfbalsport wat beter te begrijpen, vind je hier eerst iets over haar geschiedenis, een paar belangrijke spelregels en een stukje over aanvallen en verdedigen.

De geschiedenis van het korfballen

Het korfballen werd in 1902 ontwikkeld door de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen. Sinds die tijd heeft de sport zich ontwikkeld tot een moderne sport. Korfbal is een teamsport, dat gemengd wordt gespeeld, dat wil zeggen door mannen en vrouwen samen in een team onder volstrekt gelijke condities. Het wordt het gehele jaar door beoefend. ’s Zomers buiten op het veld en ’s winters binnen in de zaal.

Korfbal is – na voetbal, volleybal en hockey – de vijfde teamsport in Nederland. Er zijn bijna 100.000 korfballers, waarvan ruim 40.000 jeugdleden (jonger dan 19 jaar). Zij zijn lid van een van de 639 korfbalverenigingen, verspreid over het hele land.

Alle korfbalverenigingen zijn lid van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond, de KNKV. Korfbal wordt niet alleen in Nederland beoefend. In meer dan 35 andere landen verspreid over de hele wereld wordt gekorfbald.

Een paar belangrijke spelregels

Korfbal is een balsport en wordt gespeeld tussen twee teams. Elk team bestaat uit vier dames en vier heren (jazeker wij spreken van dames en heren!). Zij spelen op een veld met twee vakken met elk een korf. In het ene vak kan een doelpunt worden gemaakt door daar de bal door de korf te gooien, het aanvalsvak. In het andere vak probeer je jouw tegenstander te beletten dat bij jou te doen, het verdedigingsvak. Wat het aanvalsvak voor de ene partij is, is het verdedigingsvak voor de ander en omgekeerd.

Je maakt een doelpunt door de bal van boven door de korf te gooien. Dat kan op twee manieren. Van dichtbij met een “doorloopbal”. Daarbij loop je in de richting van de korf en krijg je in de loop de bal toegespeeld. Je gooit de bal dan meteen onderhand met twee handen in de korf. Daarbij moet je er wel voor zorgen dat je niet, met de bal in de handen, een paar passen loopt. Je laat de bal op het hoogste punt los.

Als je wat verder van de paal af staat maak je een doelpunt met een schot. Daarbij goot je de bal met twee handen bovenhands (ongeveer vanaf neushoogte) in de korf en ook hierbij laat je de bal op het hoogste punt los.

Je mag niet op de korf schieten als je verdedigd wordt. Dit is het geval wanneer je tegenstander tussen jou en de korf staat en daarbij zijn hand omhoog houdt. Hij of zij moet wel vlak bij je staan. Omdat je niet “verdedigd” op de korf mag schieten moet je in zo’n geval de bal overspelen naar een teamgenoot, want je mag ook niet lopen met de bal.

Naast het feit dat je niet met de bal mag lopen en niet verdedigd mag schieten, zijn er nog veel andere regels waarvan een paar belangrijke zijn:

• Je mag niet duwen, slaan, schoppen, bijten, etc.

• Een heer mag geen dame verdedigen of andersom (behalve wanneer dit is afgesproken)

• Je moet in je eigen aanvals- of verdedigingsvak blijven

• De bal is uit als hij de grond buiten de lijnen raakt, of als iemand die buiten of op de lijnen staat, de bal aanraakt

• Je mag niet de bal uit iemands handen pakken

• Je mag de bal niet vangen als je op de grond ligt of zit

Als je een spelregel overtreedt, mag je tegenstander een spelhervatting (lichte overtreding) of een vrije bal nemen. Bij een vrije bal moet iedereen op 2,5 meter van degene met de bal gaan staan. Je mag pas binnen die afstand komen (“inlopen”) als de bal gespeeld is. De nemer van de vrije bal mag niet meteen op de korf schieten, maar moet de bal (binnen 4 seconden nadat de scheidsrechter voor spelhervatting heeft gefloten) eerst afspelen naar een teamgenoot.

Als er een overtreding wordt gemaakt waarbij iemand had kunnen scoren, kan de scheidsrechter een strafworp geven. Daarbij mag de nemer van deze vrije worp wel meteen proberen te scoren! Een strafworp wordt genomen op 2,5 meter vanaf de korf en ook hierbij moet iedereen op 2,5 meter van de nemer en van de korf staan.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de spelregels kun je kijken op de website van de KNKV.